Kort på svenska

Tuomo Liljenbäck – en presentation om kandidatens tankar

Huvudteman för min kampanj är miljö, vetenskap och ekonomi. De här tre ämnen hör mycket starkt ihop. Finland behöver mera riksdagsmän, som förstår naturvetenskap och teknik. Samhället måste vara färdig för de förändringar, som den vetenskapliga utvecklingen ofrånkomligt leder till. I framtiden kan man lösa flera problem med hjälp av vetenskap och teknologi.

Jag vill ha ett Finland, som är ett modernt och genuint vetenskapssamhälle. Jag vill främja användningen av undersökt information i beslutsfattandet och påskynda förbättringen av den finska ekonomin med hjälp av ren teknologi, förnybar teknologi och högklassig kunskap. Jag vill ha mera utbildning, förståelse, deltagande demokrati och en mer öppen förvaltning. De är nycklarna till en mer liberal, lugn och bättre värld.

Jag är en 35-årig kattälskande heavy metal –fan och flitig användare av sociala medier. Min första kontakt till De Grönas verksamhet fick jag år 2005 när jag blev vald till Åbo universitets studentkårs fullmäktige från de grönas lista. Nu fungerar jag som ordförande för Turun seudun vihreät. Jag är också medlem i Åbo stads bildningssektors avdelning för gymnasie- och yrkesutbildning. Jag har en bred erfarenhet av verksamhet i studentorganisationer och universitetsadministration. Om Du vill veta mera om mig och mina tankar, ta kontakt!

E-post: tuomo.liljenback@vihreat.fi