Vaaliteemat

Yhdessä rakennamme tulevaisuuden Turun

Haluan TurkuunFB mainos yhdessä rakennamme tulevaisuuden Turun

  • laadukasta, tiivistä ja korkeaa kaupunkia
  • koulutusta, sivistystä ja kulttuuria
  • järkeviä pyöräväyliä, kävelykeskustaa ja toimivaa joukkoliikennettä

Tahdon edistää tutkitun tiedon käyttöä päätöksenteossa sekä vauhdittaa Turun ja koko Suomen talouden nousuun vihreän teknologian ja korkean osaamisen avulla. Pidän huolta, että koulutukseen, sivistykseen ja monimuotoiseen kulttuuriin panostetaan riittävästi, jotta ihmiset ja kaupunki menestyvät. Edistän laadukasta, tiivistä ja korkeaa rakentamista, jotta Turku olisi ihmiselle hyvä, tehokas ja ympäristöystävällinen kaupunki. Näin saamme myös kaupungista elävämmän ja tilaa myös kaupunkiluonnolle. Tuolloin myös joukkoliikenne toimii paremmin, keskustassa mahtuu kävelemään sekä pyöräilemään, ihmiset viihtyvät paremmin ja voivat hyvin. Haluan Turkuun myös osallistavampaa demokratiaa ja avoimempaa hallintoa ja kannatan fossiilisten polttoaineiden käytön nopeaa vähentämistä tavoitteena luopua niistä pikimmiten.

Tutustu ajatuksiini myös vaalikonevastauksista ja vaalivideoiden kautta!

Tiiviit kannat valikoituihin kysymyksiin (eduskuntavaaleista)

Vapaakauppaneuvottelut

Vapaakauppa sinänsä on erittäin kannatettavaa, mutta jos siinä rinnalla yritetään ajaa läpi epädemokraattisia muutoksia kansainväliseen liiketoimintaan tavallisten kansalaisten oikeuksien kustannuksella, ei tällaisiin neuvotteluihin tule ryhtyä.

Ydinvoima

Ydinvoimaa ei kannata vastustaa periaatteellisesti, eikä turvallisesta ydinvoimasta kannata luopua niin kauan, kuin yksikin hiilivoimala on vielä käytössä. Ydinvoimalla ei yksin torjuta ilmastonmuutosta, tarvitsemme myös vahvasti uusiutuvia, mutta tulevaisuudessa esimerkiksi pienet modulaariset reaktorit, toriumreaktorit ja fuusio voivat olla entistä tärkeämpi osa energiantuotantoa.

Yksityisyydensuoja

Viimeistään Snowdenin paljastukset ovat herättäneet meidät uuteen aikaan. Valtiot vakoilevat kansalaisiaan sumeilematta mm. internetissä. Avoimessa demokratiassa tämä ei voi olla hyväksyttävää. Terroristit eivät saa voittaa tätä taistelua.

Tekijänoikeudet

Tekijöiden tulee saada reilu korvaus työstään, mutta toisaalta kulttuurin tulisi olla saatavilla kaikille kansalaisille tiettyyn pisteeseen saakka, ja opettajien ei pitäisi tuskailla liikaa opetusmateriaalien kanssa. Nykyiset tekijänoikeusrikkomuksista tuomitut korvaukset ovat täysin kohtuuttomat.

GMO

Oikein toteutettuna geenimuuntelu on tutkitusti turvallista. Meidän ei tule rajoittaa itse tekniikkaa, vaan katsoa, että yrityksillä ei ole mahdollisuuksia käyttää sitä väärin. Monsanton perseily ei tarkoita, että molekyylibiologia pilaisi meidän ruoan.

Homeopatia, korvavalot ja muu huuhaa

Epä-älyllisyyden ihannointi täytyy pysäyttää, ja erityisesti kaiken epätieteellisen ja toimimattoman huuhaan mahdollisuudet yhteiskunnassa on karsittava minimiin. Emme saa hukata miljoonia Tekesin kautta trendikkäisiin tuotteisiin vain sen takia, että ne myyvät. Meillä täytyy olla moraalia vaatia, että tuotteet myös oikeasti toimivat.

Kirkko ja valtio

Ihmisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi kirkko ja valtio tulee erottaa täydellisesti toisistaan. Minkään uskontokunnan ei tule saada minkäänlaista etua aikaisemman asemansa vuoksi. Myöskään uskonnon opetus ei voi olla yhteiskunnan tehtävä.

Nato

Maailma tarvitsee vähemmän vastakkainasettelua, ja enemmän demokratiaa sekä avoimuutta. Suomi on osa Eurooppa ja länttä, jaamme pitkälti samat arvot monien Nato-maiden kanssa. En siksi enää nykyään vastusta Suomen Nato-jäsenyyttä, joskaan en ole sen innokkain kannattajakaan.

 

Jäitkö kaipaamaan laajempia perusteluja, tai haluatko kysyä jostain muusta aiheesta? Ota yhteyttä!